آبیاری هوشمند

سیستم های آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

آبیاری و نظارت ب رسلامت گیاهان خود را به تکنولوژی بسپارید.
هوشمند سازی سیستم های آبیاری، از یک گلدان تا زمین های کشاورزی

زمان بندی آبیاری

شما می توانید سیستم آبیاری هوشمند خود را زمان بندی نموده تا در ساعت های مشخص و به میزان مورد نظر شما، گیاهان به صورت هوشمند آبیاری شوند.

زمان بندی آبیاری بر اساس نیاز گیاه

با استفاده از سیستم های نظارتی و هوشمند سازی آبیاری، هر گیاه بر اساس گونه و میزان نیاز خود آبیاری خواهد شد.

سنسورهای رطوبت خاک و میزان املاح

در هر لجظه از شرایط خاک باغ، باغچه، باغ بام و زمین های کشاورزی و زراعی خود آگاه شوید. این سنسورهای شرایط بیش از ۱۰۰۰۰ گیاه مختلف را در خود ذخیره دارند.

سناریو نویسی برای آبیاری ها

با هوشمند سازی سیستم های آبیاری می توانید زمان شروع آبیاری و میزان آب مورد احتیاج برای هر گیاه را کنترل کنید. در زمانی که باران مشغول باریدن است آبیاری متوقف شود، در ساعت هایی که تابش خورشید بیش از اندازه است و باعث آسیب گیاه می گردد آبیاری را به تعویق بیندازید و ...

کنترل هوشمند آبیاری از طریق تلفن همراه، دستیار صوتی، پیامک و پنل SMS و اتوماسیون

کنترل سیستم های هوشمند آبیاری از روش های مختلفی قابل انجام است. نرم افزار ساختمان هوشمند، دستیار صوتی، پنل SMS و اتوماسیون. همچنین در هر زمان وضعیت خاک را در تلفن همراه خود مشاهده نمایید.