دانلود سنتر خانه های هوشمند

  • دانلود اپلیکیشن تویا Tuya (نسخه های مختلف)

    دانلود اپلیکیشن تویا Tuya دانلود نسخه های مختلف اپلیکیشن  اینترنت اشیا یکی از جدیدترین و به روز ترین تکنولوژی های امروزی است. با وارد شدن این تکنولوژی در معماری و ادغام آنها با یکدیگر خانه هایی تحت عنوان خانه های هوشمند به وجود آمده است. [...]

  • دانلود نرم افزار ETS 5 (نسخه های مختلف)

    دانلود رایگان ETS 5 PEROFESSIONAL ویندوز ETS نسلی جدید از نرم افزارهای اتوماسیون هوشمند است. ETS مخفف Engineering Tool Software یک ابزار نرم افزاری پیکربندی مستقل سازنده برای طراحی و پیکربندی تاسیسات کنترل هوشمند خانه و ساختمان با سیستم KNX است. ETS نرم افزاری است که بر روی رایانه های مبتنی [...]

  • دانلود اپلیکیشن Smart life (نسخه های مختلف)

    دانلود اپلیکیشن اسمارت لایف Smart life دانلود نسخه های مختلف اپلیکیشن  خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا یکی از جدیدترین و به روز ترین تکنولوژی های امروزی است. با ادغام این تکنولوژی و معماری خانه هایی تحت عنوان خانه های هوشمند به وجود آمده است. [...]