صفحه اصلی | خانه های هوشمند

پروژه ساختمان هوشمند موج

1400/1/28 7:22:55

پروژه ساختمان هوشمند موج

کارفرما: مهندس کرمی

بهار 1400

پروژه هوشمندسازی ساختمان هوشمند موج با استفاده از نسل دوم سیستم های هوشمند ساختمانی (SHS) انجام پذیرفت. این ساختمان در سال 1396 به اتمام رسیده بوده ولی به علت […]

ساختمان هوشمند پردیسان

1400/1/24 8:48:54

پروژه ساختمان هوشمند پردیسان

کارفرما: مهندس سلامی

بهار 1400

ساختمان پردیسان 4 از پروژه های هوشمندسازی ساختمان با نسل دوم میباشد. این پروژه در شهر تهران و محله فرمانیه اجرا گردیده است. پروژه هوشمندسازی ساختمان پردیسان در بهار 1400 […]

پروژه ساختمان هوشمند بردیا

1400/1/23 10:27:47

پروژه ساختمان هوشمند بردیا

کارفرما: مهندس جوادی

زمستان 1399

ساختمان هوشمند بردیا از پروژه های شرکت خانه های هوشمند است. این پروژه در شهر تهران و محله یوسف‌آباد تهران اجرا شده است. در این پروژه از نسل دوم […]

Go to Top