صفحه اصلی | خانه های هوشمند

پروژه ساختمان هوشمند موج

1400/1/28 7:22:55

پروژه ساختمان هوشمند موج کارفرما: مهندس کرمی بهار 1400 پروژه هوشمندسازی ساختمان هوشمند موج با استفاده از نسل دوم سیستم های هوشمند ساختمانی (SHS) انجام پذیرفت. این ساختمان در سال 1396 به اتمام رسیده بوده ولی [...]