آنچه در این پست میخوانید

در فرآیند ساخت تمامی قطعات الکترونیکی و برقی، از عناصر فلزی و غیر فلزی بسیاری استفاده میگردد. همانطور که میدانیم برخی عناصر مورد استفاده در ساخ تقطعات الکترونیکی باعث ایجاد بیماری های خطرناکی میگردیده است. این عناصر مانند کادمیوم، جیوه، کرومیوم، PBB ، BDE و سرب برای انسان، محیط زیست و جاندارن بسیار خطرناک بوده اند. RoHS در واقع یک استاندارد برای حذف شش عنصر خطرناک در چرخه تولید محصولات و قطعات الکترونیکی میباشد. استاندارد RoHS در خانه هوشمند نیز میبایست رعایت گردد. این عبارت کوتاه شده‌ی  Restriction of Certain Hazardous Substances میباشد.

RoHS چیست؟

مقررات RoHS برای محدود کردن یا از بین بردن موادی که برای محیط زیست و مردم خطرناک هستند ، طراحی شده است. پسماندهای الکترونیکی که به طور نامناسب دفع می شوند خطرات زیست محیطی و سلامتی بسیاری را به همراه خواهند داشت. همچنین دستورالعمل RoHS راه حل ها و دستوراتی را پیرامون دفع صحیح زباله های الکترونیکی به همراه دارد. 

مقررات RoHS (محدودیت استفاده از مواد خطرناک) مواد خاص – سرب ، کادمیوم ، بی فنیل پلی برومین (PBB) ، جیوه ، کروم شش ظرفیتی و بازدارنده های شعله پلی برومین دی فنیل اتر (PBDE) – را در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی محدود می کند.

 

آیا RoHS بر کیفیت PCB ها تأثیر دارد؟

برای ساخت قطعات الکترونیکی بر اساس استاندارد RoHS یا استاندارد لیدفری، عناصر دیگری جایگزین روش های قدیمی لحیم کاری شده اند. این عناصر معمولا برای لحیم کاری به دمای بالاتری نسبت به گذشته احتیاج دارند. همین موضوع باعث میشود تا تغییرات دیگری در ساختار بورد ها به وجود بیاید تا در عملکرد سیستم ها و قطعات الکترونیکی خللی وارد نگردد.

 

استاندارد RoHS در خانه هوشمند

قطعات و تجهیزات مورد استفاده در سیستم های هوشمند ساختمانی نیز باید این استاندارد پیروی میکنند. این استاندارد بین المللی باعث میشود تا این تجهیزات با کمترین میزان آلودگی و خطر برای افراد و کاربران این تجهیزات همراه باشد. همچنین در حین ساخت قطعات نیز از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود. قطعات سیستم های هوشمند ساختمانی مبتنی بر اینترنت اشیا، همگی از این استاندارد بهره میگیرند.

شرکت خانه های هوشمند به عنوان یک مجموعه پیشرو در زمینه سیستم های هوشمند ساختمانی خود را موظف به رعایت پروتکل ها و استاندارد های بین المللی برای کاهش مخطارات زیست محیطی و  همچنین استفاده از قطعات با کیفیت و بدون خطر برای کاربران میداند. ما در خانه های هوشمند تمامی تجهیزات خود را از برترین و شناخته شده ترین برندهای فعال در حوزه سیستم های هوشمند انتخاب مینماییم و در اختیار کاربران قرار میدهیم.