توضیحات پروژه

پروژه هوشمند سازی ساختمان اسپرلوس

کارفرمای: مهندس علی رضایی

ساختمان اسپرلوس در سال 1396 و در محله سعادت آباد تهران و در شش طبقه ساخته شد. این ساختمان شامل 18 واحد تیپ بوده که واحدهای بزرگتر 135 متری، واحد های متوسط 120 و واحد های کوچک 110 متری هستند.

 

کارفرمای برای این پروژه سناریوهای نور هوشمند، تهویه هوشمند، سیستم های نظارتی شامل دوربین های داخلی و مشاع، سنسورهای حرکتی، سنسورهای در و پنجره مجزا برای هر واحد، سیستم حدف ریموت های اینفررد، دریچه تهویه هوشمند و سیستم آبیاری هوشمند برای فضای سبز بیرونی ساختمان در نظر گرفت.

برای پروژه ساختمان هوشمند اسپرلوس سناریوهای ویژه ای در نظر گرفته شد. نورپردزای هوشمند شامل کنترل تمام کانال های برقی و همچنین استفاده از شش لامپ تمام هوشمند است. در این ساختمان از کلید و پریزهای هوشمند نیز استفاده شده است. سیستم تهویه این ساختمان فن کوئل مرکزی بوده که به سیستم هوشمند مرکزی متصل شده است. نسل دوم هوشمند سازی ساختمان برای این پروژه تدابیر امنیتی ویژه ای به کار برده است. در هر واحد یک دوربین 360 درجه وظیفه تامین امنیت ساختمان را عهده دار است. این دوربین ها خود دارای سنسورهای حرکتی هستند و به محض تشخیص حرکت های مشکوک به صاحب ملک پیغام می دهند. همچنین طبق اتوماسیون طراحی شده برای این ساختمان دوربین ها در موارد لزوم فیلم ای ضبط شده را در فضای ابری مختص ساختمان ذخیره می کنند. این ساختمان هوشمند دارای سیستم آبیاری هوشمند مرکزی است که در زمان های معین به آبیاری گیاهان می پردازد.

سیستم حذف ریموت های اینفررد در هر واحد تمام وسایل خانگی که به کمک ریموت ها کنترل می شوند را هوشمند نموده و به آسایش ساکنین کمک شایانی نموده است.

سناریوهای گسترده هوشمند سازی ساختمان اسپرلوس باعث گردید این ساختمان بتواند به یک بنای تمام هوشمند  تبدیل گردد.