صفحه اصلی | پروژه های آبیاری هوشمند

آبیاری هوشمند زمین کشاورزی شهرستان آبدانان

1399/9/1 7:34:45

  کارفرما: مهندس تیموری زمان انجام پروژه: شهریور 1398 مکان: ایلام، شهرستان آبدانان مساحت: 4 هکتار کشاورزی و تامین غذا به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت ها برای توسعه هر کشور می باشد. در کشور ما [...]