صفحه اصلی | پروژه های آبیاری هوشمند

آبیاری هوشمند زمین کشاورزی شهرستان آبدانان

1399/9/1 7:34:45

 

کارفرما: مهندس تیموری

زمان انجام پروژه: شهریور 1398

مکان: ایلام، شهرستان آبدانان

مساحت: 4 هکتار

کشاورزی و تامین غذا به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت ها برای توسعه هر کشور می باشد. در کشور ما نیز کشاورزی به عنوان یکی […]

Go to Top