در یک خانه هوشمند شده به وسیله تکنولوژی اینترنت اشیا، سناریوهای امنیتی متعددی قابلیت اجرا را دارا هستند. در این ساختمان هوشمند، همه اچزا به کمک یکدیگر امنیت و ایمنی ساختمان را تامین می نمایند. خانه هوشمند تنها به وسیله یک دوربین نظارتی یا سنسور جرکتی کار نمی کند. تمام اجزای خانه شما در صورت عدم حضورتان در منزل از خانه حراست می نمایند و با یک عملکرد یکپارچه از حضور افراد مشکوک جلوگیری می کنند. برای مثال در صورت یک حض.ر مشکوک در اطراف خانه شما، سیستم صوتی و تصویری شما روشن می شود. دوربین های امنیتی در جهت حرکت مشکوک به چرخش در می آیند، چراغ ها با یک سناریو روشن شده، پرده ها کنار می روند. از بلندگوهای موجود در ساختمان شما صداهایی پخش می گردد و … . شما نیز از طریق پیامک از این اتفاق آگاه خواهید شد.