توضیحات پروژه

پروژه ساختمان هوشمند پردیس

کارفرما: مهندس عباسی

ساختمان پردیس 33 در سال 1397 و در محله یوسف آباد تهران ساخته شد. این ساختمان در شش طبقه و دوازده واحد ساخته شد. این ساختمان مسکونی دارای واحد های تیپ 155 و 135 متری است.

کارفرما برای واحدهای بزرگتر سناریوهای نورپردازی هوشمند، سیستم تصفیه هوای محلی، سیستم صوتی هوشمند، سیستم های حذف ریموت اینفررد، جارو برقی هوشمند، سیستم امنیتی و ایمنی هوشمند را در نظر گرفت. در واحدهای کوچکتر جاروی هوشمند و سیستم حذف ریموت اینفررد حذف شد.

در سیستم امنیتی هوشمند سنسورهای حرکتی و سنسورهای در و پنجره وظیفه تامین امنیت ساختمان را عهده دار هستند. سیستم ایمنی هوشمند شامل سنسورهای نشت گاز و تشخیص دهنده آتش، سنسور تشخیصی نشت آب همچنین کنترل گرهای شیرهای ورودی آب و گاز است.

سیستم صوتی هوشمند شامل باندهای محلی برای اتاق ها و پذیرایی خانه است که به یک سیستم مرکزی متصل است. دستگاه تصفیه هوای هوشمند تامین شده توسط شرکت خانه های هوشمند می تواند هوای خانه ها را در هر 5 ساعت تصفیه نماید تا ساکنین از آلودگی های شهر تهران در امان بمانند.

سیستم حذف ریموت های آی آر برای واحدهای بزرگتر تجربه یک زندگی تمام هوشمند را برای ساکنین آن فراهم آورده است. با این سیستم تمام وسایل خانه که دارای کنترل های اینفررد هستند از طریق اپلیکیشن و از راه در قابل کنترل شده اند.

پروژه ساختمان هوشمند پردیس به وسیله سیستم های نسل دوم هوشمند سازی انجام پذیرفت و همین موضوع باعث افزایش بهره وری و کاهش قیمت ساخت شد.