صفحه اصلی | دفاتر اداری و شرکت های هوشمند

هوشمند سازی ساختمان شرکت مدیریت ثروت پایا

1401/10/13 9:27:43

پروژه هوشمند سازی ساختمان شرکت مدیریت ثروت پایا در خیابان وزرا تهران و در 11 طبقه در سال 1401 توسط شرکت خانه های هوشمند انجام پذیرفته است.

گروه مدیریت ثروت پایا به عنوان یک هلدینگ سرمایه […]

هوشمند سازی شرکت ایمن الکترونیک

1399/9/1 8:29:57

پروژه  شرکت هوشمند ایمن الکترونیک

مکان: تهران، خیابان جردن

کارفرما: مهندس سینایی

سال اجرای پروژه: 1398

پروژه هوشمند سازی شرکت ایمن الکترونیک یکی از پروژه های هوشمند سازی ادارات و شرکت های پردازش هوشمند پرگار سپهر است. در این پروژه […]

دفتر اداری هوشمند شرکت رادین الکترونیک

1399/8/10 8:14:20

در خانه های هوشمند، پروژه های اداری هوشمند به صورتی ویژه برنامه نویسی و انجام می پذیرند. این سیستم ها شامل هوشمند سازی اجزای ساختمان و اتوماسیون نویسی برای انجام امور اداری شرکت ها می باشد.

Go to Top