صفحه اصلی | دفاتر اداری و شرکت های هوشمند

هوشمند سازی ساختمان شرکت مدیریت ثروت پایا

1401/10/13 9:27:43

پروژه هوشمند سازی ساختمان شرکت مدیریت ثروت پایا در خیابان وزرا تهران و در 11 طبقه در سال 1401 توسط شرکت خانه های هوشمند انجام پذیرفته است. گروه مدیریت ثروت پایا به عنوان یک هلدینگ [...]