توضیحات پروژه

پروژه هوشمند سازی ویلای سرخرود

کارفرما: مهندس یاسینی

پاییز ۱۳۹۹

ویلای سرخرود یک ساختمان ویلایی تک واحدی است که دارای دو طبقه بوده و در استان مازندران واقع شده است. کارفرما در مراحل ابتدایی ساخت سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا را برای سیستم هوشمند خود برگزیده بود. بنابراین از یک سناریو تمام هوشمند در این ساختمان بهره برد.

ویلای هوشمند سرخرود از پکیج پایه ویلایی شرکت خانه های هوشمند که شامل هوشمند سازی سیستم های نور و روشنایی، پرده هوشمند، آبیاری هوشمند، سیستم های امنیتی و ایمنی هوشمند بهره برده است.

نور و روشنایی هوشمند در ساختمان ویلایی سرخرود

در ویلای سرخرود تعداد ۲۴ کانال روشنایی به وسیله کلیدهای تاچ شرکت خانه های هوشمند که شامل دو عدد کلید تاچ هوشمند چهار پل، چهار عدد سه پل و دو عدد کلید هوشمند RF دو پل بود هوشمند شده است.

این کلیدها توسط یک هاب مرکزی که به سیستم پیامکی نیز مجهز بوده کنترل میگردند.

 

پرده های برقی ویلای سرخرود

دو موتور پرده ایتالیایی بارزانته پرده های پذیرایی و هال این ویلا را به سیستم مرکزی خانه های هوشمند متصل کرده است.

امنیت و ایمنی ساختمان هوشمند سرخرود

امنیت و ایمنی ین ساختمان به وسیله پنج سنسور حرکتی و در پنجره، یک دوربین نظارتی درون واحد، دو دوربین حفاظتی بیرون ساختمان و شیرهای ورودی آب و گاز هوشمند تامین شده است. همچنین سنسورهای نشت رطوبت، آتش و دود وظیفه جلوگیری از تمامی حوادث احتمالی را بر عهده دارند.

آبیاری هوشمند

به دلیل دور بودن ساختمان ویلای سرخرود از مناطق شهرکی و عدم وجود نگهبانی و سرایداری، سیستم هوشمند آبیاری نیز برای این ساختمان تدارک دیده شد. به آن مجهز گردیده است. دو کانال آبیاری جداگانه برای دو سمت حیاط تعریف شد که به سیستم مرکزی خانه های هوشمند متصل شده و آبیاری هوشمند این ساختمان را تشکیل داده اند.