توضیحات پروژه

پروژه هوشمند سازی ویلای سرخرود

کارفرما: مهندس یاسینی

پاییز 1399

ویلای سرخرود یک ساختمان ویلایی تک واحدی است که دارای دو طبقه بوده و در استان مازندران واقع شده است. کارفرما در مراحل ابتدایی ساخت سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا را برای سیستم هوشمند خود برگزیده بود. بنابراین از یک سناریو تمام هوشمند در این ساختمان بهره برد.

ویلای هوشمند سرخرود از پکیج پایه ویلایی شرکت خانه های هوشمند که شامل هوشمند سازی سیستم های نور و روشنایی، پرده هوشمند، آبیاری هوشمند، سیستم های امنیتی و ایمنی هوشمند بهره برده است.

نور و روشنایی هوشمند در ساختمان ویلایی سرخرود

در ویلای سرخرود تعداد 24 کانال روشنایی به وسیله کلیدهای تاچ شرکت خانه های هوشمند که شامل دو عدد کلید تاچ هوشمند چهار پل، چهار عدد سه پل و دو عدد کلید هوشمند RF دو پل بود هوشمند شده است.

این کلیدها توسط یک هاب مرکزی که به سیستم پیامکی نیز مجهز بوده کنترل میگردند.

 

پرده های برقی ویلای سرخرود

دو موتور پرده ایتالیایی بارزانته